29.12.2023

2024 YILI HALKA YÖNELİK GENİŞ KATILIMLI HAFIZLIK YARIŞMASI İLE İLGİLİ ŞARTNAME

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı

2024 YILI HALKA YÖNELİK GENİŞ KATILIMLI HAFIZLIK YARIŞMASI İLE İLGİLİ ŞARTNAME

“HAFIZ KAL”

Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşlarımızın hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacı ile 2024 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlarımıza yönelik hafızlık yarışması düzenlenecektir.

1. AMAÇ

Daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşlarımızın hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak ve hafızlıklarının korunmasına katkı sunmak.

2. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Erkek ve Kadınlar:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • 01 Ocak 2024 itibari ile 30 yaş üzeri olmak.
 • Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmıyor olmak.
 • Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olmamış olmak.
 • Yarışma; 5 cüz, 15 cüz ve 30 cüz olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. Her yarışmacı bir kategoriden yarışmaya katılabilecektir.
 • Yarışmaya 5 cüz veya 15 cüz kategorisinden katılacak olanlar, müracaat sırasında cüz aralıklarını belirteceklerdir.
 • Yarışmacılar ikamet ettikleri ilden yarışmaya müracaat edeceklerdir.
 • Hafızlık Belge şartı aranmayacaktır.

3. MÜRACAAT

Şartları taşıyan vatandaşlarımız,  01 Ocak – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında bulundukları yerdeki ilçe müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan katılımcının başvurusu iptal edilecektir.

4. UYGULAMA

 1. Değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda ve tecvit üzerinden yapılacaktır.
 2. Yarışmaya; ilçe bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli tüm vatandaşlarımızın katılımı sağlanacaktır. İlçe birincileri belirlendikten sonra bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. İl birincilerinin katılacağı bölge finallerinde ise Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.
 3. İlçe, il, bölge ve final yarışmalarında daha çok katılımın sağlanması amacıyla halkın katılımının yoğun olduğu mekanlar ve saatler tercih edilecektir.

 

 1. DEĞERLENDİRME ESASLARI

6.1-  Hafızlık Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

a) GENEL İLKELER

 1. Yarışma sırası ve hazırlanan soru zarfları kura ile belirlenecektir.
 2. Her adaya üç soru sorulacaktır.
 3. Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

b)  SORULAR

1) Birinci soru sayfa başından olacaktır.

2) 2. ve 3. soru sayfa geçişli olacaktır.

c) OKUYUŞ TARZI

1) Yarışmacı okuyuşlarda hadr veya tedvir usullerinden birini seçebilecektir.

d) NOT BAREMİ

 1. Hıfzda her soru 20 puan, (3 * 20 puan= 60 puan)
 2. Tecvid ve meharic-i huruf 30 puan,
 3. Eda-sada 10 puandır.

e) DEĞERLENDİRME

 1. Yarışmacı takılırsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan, ikinci uyarıda okuyabilirse bir (1)  puan daha düşülecektir. Yarışmacı takılır ve kurul tarafından hatırlatma (fetih) yapılınca devam edebilirse üç (3) puan daha düşülecektir.
 2. Yarışmacıya 3 hatırlatma (fetih) yapılırsa soru iptal edilir. O sorudan puan alamaz.
 3. Yarışmacı hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.
 1. Yarışmacı yanlış okuduğunu fark edip (uyarı yapılmadan) kendisi hemen düzeltme yaparsa çeyrek (0,25) puan düşülecektir.
 2. Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından yarım (0,5) puan düşülecektir.
 3. Puanlamada eda-sada yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

6.3-  Değerlendirme İle ilgili Diğer Hususlar

Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılarak komisyonca takdir kullanılır.

 

 

 

 

7. ÖDÜLLER

İl, ilçe ve merkez ilçe yarışmalarında başarılı olan vatandaşlara müftülüklerce teşvik ödülleri verilebilir.

 

1. KATEGORİ (30 CÜZ)

BÖLGE

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

1 Tam Altın

1 Yarım Altın

1 Çeyrek Altın

TÜRKİYE FİNALİ

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü 

Üçüncülük Ödülü

5 Tam Altın

4 Tam Altın

3 Tam Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 yarım altın ödülü verilir.

2. KATEGORİ (15 CÜZ)

BÖLGE

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

1 Yarım Altın

1 Çeyrek Altın

1 Gram Altın

TÜRKİYE FİNALİ

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü 

Üçüncülük Ödülü

3 Tam Altın

2 Tam Altın

1 Tam Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 çeyrek altın ödülü verilir.

3. KATEGORİ (5 CÜZ)

BÖLGE

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

1 Çeyrek Altın

1 Gram Altın

1 Yarım Gram Altın

TÜRKİYE FİNALİ

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü 

Üçüncülük Ödülü

2 Tam Altın

1 Tam Altın

1 Yarım Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 gram altın ödülü verilir.

 

D U Y U R U

Türkiye Final Yarışması Ödülleri:             1. Kategori (30 Cüz)   

Birincilik Ödülü                       5 Tam Altın

İkincilik Ödülü                        4 Tam Altın

Üçüncülük Ödülü                   3 Tam Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 yarım altın ödülü verilir.

 1. Kategori (15 Cüz)   

Birincilik Ödülü                       3 Tam Altın

İkincilik Ödülü                        2 Tam Altın

Üçüncülük Ödülü                   1 Tam Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 çeyrek altın ödülü verilir.

 1. Kategori (5 Cüz)   

Birincilik Ödülü                       2 Tam Altın

İkincilik Ödülü                        1 Tam Altın

Üçüncülük Ödülü                   1 Yarım Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 gram altın ödülü verilir.

Yarışmaya müracaatlar yarışmacının ikamet ettiği ilçe müftülüğüne yapılacaktır.