T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Tokat Müftülüğü

30.11.2017

TOKAT MÜFTÜSÜ AHMET ERDEM’DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

    Alemlere rahmet ve esenlik kaynağı olarak gönderilen Kutlu Nebi Efendimiz PeygamberimizHz.Muhammed’e  (s.a.v) bizleri ümmet olma şerefini bahşeden Alemlerin Rabbi Yüce Allah’a  namütenahi ,sınırsız hamd-ü senalar olsun.

O’nun Peygamberi olarak  ümmetine çok düşkün,kendisini ümmetinin huzur ve kurtuluşuna adamış, güzel ahlak abidesi Hz.Muhammed’e  (s.a.v) sayısız salat-ü selam olsun.

      29 KasımÇarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece âlemlere rahmet olarak gönderilen,merhamet kaynağımız Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) dünyamıza teşriflerinin1446.yıldönümleridir.

    Sevgili Peygamberimiz, beşeriyeti karanlıklardan aydınlığa çıkarmak,hayatı  vahye göre inşa etmek ve tertemiz dünyaya gelen insanoğlunu  kirlenmeden   hesap gününde tekrar yaratıcının huzuruna tertemiz çıkmasını sağlamak için Yüce Rabbimizin insanlığa gönderdiği en son elçidir.Efendimizin doğumu, içinde yaşadığımız dünyaya yeniden yön vermiş ,adeta dünyanın akışını değiştirmiş ve insanların eliyle yaşanılmaz hale gelen  dünyanın yeniden insanlar eliyle nasıl yaşanabilir  hale geldiğinin bir ispatı olmuştur.

                                                                                   

          Manevi değerlerin aşınmaya başladığı,insanoğlunun kendisini dareyn saadetine ulaştıracak ölçülerden uzaklaştığı,Kur’an ve Sünnet gibi  iki temel ölçüde bütünlüğün giderek kaybolduğu,üretmenin yerine tüketmenin ön plana çıkarılıp insanoğlunun adeta kendisini tükettiği günümüz dünyasında O yüce Rasulün  rahmet dolu mesajları ve hikmetle kuşatılmış  ahlâkî örnekliği bütün insanlık için yegane umut  kaynağı olmaya devam etmektedir.

     Her  fırsatta kendisine ümmet olmakla övündüğümüz Yüce Peygamberimizin gerçek ümmeti olmayı söylemden eyleme geçirmenin yolu O Kutlu Nebi’nin getirdiği değerlere sahip çıkarak, o değerlerle barışık yaşamaktır. İnternetin kuşatılmışlığı altında çevresiyle iletişimini koparan,sosyal medyanın büyülü dünyasına kapılıp ilahi gözetim altında olduğunu unutarak ahiretin gerçeklerine gözünü kapatan çağımız insanınınböyle yüce bir Peygamberin hayat dolu mesajlarıyla yeniden buluşturulması adına hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

        Bu bağlamda Peygamber Efendimizin, hayatımızı anlamlandıran mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve O’nun sünnetini yeniden insanımızın idrakine sunmak amacı ile Tokat İl Müftülüğü olarak Mevlid gecesinde İlahiyat Fakültesinden Öğretim Üyeleri,İmam Hatip Ortaokul - Liseleri öğretmenve öğrencileri işbirliği ile Tokat Merkezde birçok camiide Kur’an Kursu öğrencilerimizin de katkılarıyla kandil özel programlarıyla halkımızla beraber olacağız.


    Bugün ne yazık ki Müslüman coğrafyasında yaşanan  savaşlar, iç çatışmalar, kardeşlik ortamını ciddî anlamda yaralamakta,birlik ve beraberlik duygularını zayıflatmaktadır. İslam kardeşliği hukukunu ensar ve muhacir bağlamında tesis etmek zorunda olan Müslümanların bugün bölge coğrafyamızda çıkarılmaya çalışılan fitne hareketlerine karşı nebevi bir solukla daha uyanık ve daha tedbirli olması gerekmektedir. Müslüman ülkelerde meydana gelen iç çatışmaların ortaya çıkardığı kaotik durumu İslâmî değerler üzerinden onaylamak ve bunları mazur görmek asla mümkün değildir


      Bu duygu ve düşünceler içerisinde“Beni görmeden bana iman eden kardeşlerimi özlüyorum.” buyurarak bizlere olan sevgisini bütün benliği ile ortaya koyan  Sevgili Peygamberimizindoğumunun gerçekleştiği Mevlid Kandilimizin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, iyiliğin yeryüzüne yeniden egemen olmasını, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesine ve yeni yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan diliyor, vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve tüm Tokatlı kardeşlerimizinMevlid Kandilini kutluyorum.

                                                                                                                                                         AHMET ERDEM

                                                                                                                                                      TOKAT İL MÜFTÜSÜ