T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Turhal Müftülüğü

09.01.2017

MÜFTÜLÜĞÜMÜZ

1 İlçe Müftüsü 1
2 Şube Müdürü 1
3 Vaiz 4
4 Murakıp 1
5 Şef 1
6 VHKİ 4
7 Şoför 1
8 Hizmetli 6
9 K.K.Öğreticisi 34
10 İmam-Hatip 111
11 Müezzin-Kayyım 21
12 Vekil İmam-Hatip 7
13 Vekil Müezzin-Kayyım 2
14 Cami Sayısı 112
15 Kur'an Kursu Sayısı 32
16 4-6 Yaş Kur'an Kursu Sınıf Sayısı  7

Turhal Tarihi

Turhal'ın günümüze kadar yazılmış bir tarihi bulunmadığı için, hangi tarihte, kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bugüne kadar yapılan Araştırmalarda adı KAŞEN - KURAŞAR - KASİURA - GAYGURA - TURNALİT olarak geçmektedir.

Turhal kalesinde bulunduğu söylenen iki kitabenin Sümer yazısı ile yazılmış olması, Turhal'ın tarihçesinin Sümerlilere kadar uzandığını göstermektedir. Sümerlilerin M.Ö 3000'li yıllarda yaşadıkları düşünülürse Turhal'ın kuruluş tarihinin günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine dayandığı anlaşılmaktadır. Pers soylularından Ariaretes, Gaziura'yı (Turhal) başkent yapmıştır.

Mütareke ve Milli Mücadele yıllarında Turhal Mustafa Kemal Paşa önderliğinde tüm varlığını ortaya koymuş, kurtuluş savaşı sırasında yüzlerce şehit vermiştir.

Milli Mücadelenin en önemli adımı olan Samsun'dan Havza ve Amasya'ya oradan da Sivas'a geçen Mustafa Kemal Paşa'nın güzergâhında Turhal vardır.

Turhal, Osmanlı idari yapısında üç yüz haneli bir bucak merkezi iken 1892 yılında Belediye teşkilatı kurulmuş ve 01.09.1944 yılına kadar Tokat'a bağlı bir bucak olarak idari yapıda yer almıştır. Bu tarihten itibaren ilçeye dönüştürülen Turhal 1934 yılında Şeker Fabrikasının açılmasıyla ekonomik ve sosyal açıdan hızla gelişmeye başlamıştır.

COĞRAFİ YAPI

Turhal İlçesi 40 derece 18 dakika enleminin ve 36 derece 06 dakika boylamının kesiştiği yerdedir. İlçenin yüzölçümü 911 km karedir.İlçe merkezi 493 rakımdadır.İlçenin kuzeyinde Amasya İli ve Erbaa İlçesi, güneyinde Pazar İlçesi, batısında Zile İlçesi, doğusunda Tokat İli yer almaktadır.Turhal İlçesi bağlı olarak 6 kasaba, 47 köy ile Tokat İlinin en büyük ilçesidir.

İlçenin köylerinden 27 adedi dağlık ve kırsal, 20 adedi ise ova yerleşim alaanlarındadır.Türkiye'nin en büyük ırmaklarından birisi olan Yeşilırmak, Turhal şehir merkezinin ortasından geçip ikiye bölmektedir.İlçede mevcut ormanlık ve fundalık alanların toplamı 40.386 hektar tarım alanlarının toplamı 35.380 hektar, çayır ve meraların toplamı 8.908 hektar, tarım dışı arazilerin toplamı 6.246 hektardır.İlçenin en büyük su kaynağı Yeşilırmak olarak görülmektedir.Köse dağından çıka Yeşilırmak 365 kmde Almus barajına ulaşır.Baraj çıkışından itibaren Tokat ve Kazova'ya girer.Buradan Turhal Ovası'nı geçerek Dazya ve Kuruçay derelerini alır.Amasya İli'nde Çekerek çayı ile birleşerek devam eder.

Turhal İlçesi Orta Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında geçit konumdadır.Bu nedenle nispeten ılıman bir iklimin tesiri altındadır.Ortalama yıllık ısı kışın -3 ve 5 derece, yazın ise 13-35 derece arasında değişmektedir.

EKONOMİK YAPI

İlçemizde ekonomik yapı Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Ticaretten oluşmaktadır.

A) Tarım:

İlçemizde tarıma elverişli alanların %59'u kıraç, %41'i sulanabilir durumdadır. Sulanan arazilerin %80'i Yeşilırmak'tan su alan sağ ve sol sahil su kanallarından temin edilen sularla, sulanmaktadır. Geriye kalan %20'i ise yöresel kaynaklarla sulanmaktadır.

İlçemizde yetiştirilebilen tarım ürünleri içerisinde hububat ön plandadır. Bunun yanında sofralık domates, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, yem bitkileri ( fiğ, yonca, slajlık mısır) ve her çeşit meyve ve sebze yetiştirilmektedir.

B) Hayvancılık:

İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından biriside hayvancılıktır. İlçemizdeki büyükbaş hayvan sayısı 55.000, küçükbaş hayvan sayısı 35.000 olup, toplam 90.000 hayvan varlığımız mevcuttur. İlçemizde ayrıca haftada bir hayvan pazarı kurularak ilçe dışına canlı hayvan satışı yapılmaktadır. Hayvansal ürünler arasında et, süt, tereyağı, peynir, çökelek ve yün önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca yumurta satışı da yapılmaktadır.

C) Sanayi ve Ticaret:

İlçemizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Turhal Şeker Fabrikası, S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifi bulunmakta olup, Özel sektöre ait ise 76 iş yeri mevcuttur.

İlçemizde halen faal olan 2 adet S.S. Küçük sanayi sitesi, 1 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. İlçemiz ekonomisine canlılık getirecek olan Turhal OSB için gerekli olan prosedür tamamlanmıştır. 594,230 m² olan arsanın proje ve mühendislik hizmetlerinin 2. aşaması bitmiş ve arsa tahsislerine başlanmış olup, 23 firmaya arsa tahsis edilmiş olup, 1 firma üretimde.3 firma üretime ara vermiş olup, 2 firmaya arsa tahsis edilmiş olup proje aşaması devam etmektedir.

SOSYAL YAPI

İlçemizde nüfus artışı normal seviyede seyretmektedir.Konut sorunu da TOKİ ile birlikte çözülmüştür.TOKİ 80 adet 75 m2 lik alt gelir grubuna göre konut yapöıştır.300 adet 132-134 m2 lik konut yapmış olup, halk sahiplerine teslim edilmiştir.

İlçe halkının sosyal yaşantısı normaldir.İlçemizde istihdama yönelik işyerleri olarak başta Turhal Şeker Fabrikası bulunmakta olup, özelliştirme kapsamındadır.Bunun yanısıra özel sektöre ait diğer fabrikalarda çalışanların dışında halkın bir kısımı ticaretle diğer bir kısım ise tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

İlçe merkezinde 2 adet kütüphane, 15 adet kitapevi, 14 adet gazete bayii, 2 adet spor sahası, 1 adet stadyum, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet kültür merkezi, 3 adet yerel gazete, 1 adet yerel televizyon mevcuttur.Bunun yanı sıra kamu kuruluşlarına ait 5 adet sosyal tesis bulunmaktadır.Ayrıca 9 adet banka şubesi mevcuttur.

İDARİ YAPI

İlçemizde 6 belde ile birlikte 47 köy 22 adet mezra bulunmaktadır.İlçe merkezinde 30 mahalle mevcuttur.İlçe merkezinde meskenler genelde betonarme, köyler ise ahşap ve betonarme yapılardan oluşmaktadır.Söz konusu yerleşim alanları genel olarak, toplu yerleşim durumunda olup, dağınık değildir.

Kuruluş Yılı  : 1944
Rakım  : 493 m
Yüzölçümü  : 911 Km2 
İl Merkezine Uzaklığı  : 45 km 
Toplam Nüfus  : 85.391 
İlçe Nüfus  : 63.987
Belediye Sayısı  : 7 
Köy Sayısı  : 47

 

NOT: VERİLER TURHAL BELEDİYESİ WEB SİTESİNDEN ALINMIŞTIR.