T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Turhal Müftülüğü

29.09.2017

Umre Görevli Müracaatları Başladı

2017-2018 Umre Sezonunda Din Görevlisi olarak görevlendirilmek isteyenler için başvuru şartlarına aşağıdan ayrıca PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz. 

KAYNAK KİTAP LİSTIZESİ İÇİN TIKLAYIN

B) Din Görevlisi;
1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp unvanlarında fiilen çalışanlarda;
a) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
b) 05 Ekim 2017 tarihi itibariyle söz konusu unvanlarda 2 yıldır çalışıyor olmak,
c) Teklifi yapılmış olmak,
d) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmamak,
e) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,
2. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dahil);

a) 05 Ekim 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil, askerlik,
vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,
b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmamak,
c) Başkanlığımızca 2015, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak, (grup oluşturanlar hariç)
d) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],
e) 2016 veya 2017 umre (grup oluşturanlar hariç) ve 2016 veya 2017 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
f) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam
ediyor olmamak, (Tashih-i huruf kursunda okuyanlar ile bu yıl kazananlar müracaat edemez)
g) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olmak,
h) Müracaatını 27/09/2017 - 05/10/2017 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet
adresindeki "umre görevli müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 06/10/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
ı) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak.
C) Bayan İrşat Görevlisi;
1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp olarak fiilen çalışanlarda;
a) 05 Ekim 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK,
vekillik, 4/C kısmi zamanlı vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,
b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmamak,
c) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],
d) 2016 veya 2017 umre (grup oluşturanlar hariç) ve 2016 veya 2017 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
e) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olmak,
f) Çalıştığı birime veya il müftülüğüne 27/09/2017 - 05/10/2017 tarihleri arasında müracaat etmiş olmak,
g) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,
h) Teklifi yapılanlardan daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş  olanlar için yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak, 2. Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanlarda;
a) 05 Ekim 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK,
vekillik, 4/C kısmi zamanlı vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olmak,
b) Başkanlığımızca 2015, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak, (grup oluşturanlar hariç)
c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmamak,
d) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

e) 2016 veya 2017 umre (grup oluşturanlar hariç) ve 2016 veya 2017 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
f) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olmak,
g) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,
h) Müracaatını 27/09/2017 - 05/10/2017 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet
adresindeki "umre görevli müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 06/10/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
ı) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak.