İlçemiz Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından ilgili kurumlarla birlikte aile yapısının korunmasına katkıda bulunmak, aile bireylerine sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler sonucu karşı karşıya kaldığı riskler ve sorun alanları karşısında aileyi güçlendirmek için manevi destek hizmeti sunmak amacıyla 03.27.2018-15.05.2018 tarihleri arasında “Aile Okulu”  düzenlenmiştir.