28.09.2017

Umre Görevli Müracaatları

Müracaat için aşağıdaki linke tıklayınız

http://hac.diyanet.gov.tr/UWebIslemler/Sayfalar/Gorevli/GTeklifMuracaat.aspx

Din Görevlisi olarak görevlendirilecek için;

 1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp unvanlarında fiilen çalışanlarda;

 a) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

b) 01 Kasım 2016 tarihi itibariyle söz konusu unvanlarda 2 yıldır çalışıyor olmak,

c) Teklifi yapılmış olmak,

d) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmamak,

 e) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dahil);

 a) 01 Kasım 2016 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,

b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmamak,

c) Başkanlığımızca 2014, 2015 veya 2016 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak,

d) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

 e) 2015 veya 2016 umre (grup oluşturanlar hariç) ve 2015 veya 2016 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

 f) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,

 g) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olmak,

 h) Müracaatını 10/10/2016 - 20/10/2016 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresindeki "umre görevli müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 24/10/2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

 ı) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak.

C) Kadın İrşat Görevlisi;

1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, şube müdürü, vaiz, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp olarak fiilen çalışanlarda;

 a) 01 Kasım 2016 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatındaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,

 b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmamak,

 c) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

d) 2015 veya 2016 umre (grup oluşturanlar hariç) ve 2015 veya 2016 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

e) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olmak,

 f) Çalıştığı birime veya il müftülüğüne 10/10/2016 - 20/10/2016 tarihleri arasında müracaat etmiş olmak,

 g) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,

h) Teklifi yapılanlardan daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,